Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (33)Number:
ערכת זרוע אחיזה, דיסק לחץ של המצמד
מצב פריט: רגיל
מגבלת יצרן: Opel / Vauxhall סוג הינע: הינע קדמי
יחידת בדיקה/כוונון לדיסק מצמד
מצב פריט: כבר לא מסופק יותר על-ידי היצרן
קוטר חיצוני, עד ל - [מ: 295
No image available
מצב פריט: כבר לא מסופק יותר על-ידי היצרן
רק יחד עם: 400 0006 11
No image available
מצב פריט: כבר לא מסופק יותר על-ידי היצרן
מבנה: יחידה T; רק יחד עם: 400 0006 11
כלי מרכוז לדיסק מצמד
מצב פריט: רגיל
מגבלת יצרן: Volkswagen; קוטר טבור [מ"מ]: 18.3; מספר שיניים: 24
מפתח עצירה, גלגל תנופה
מצב פריט: רגיל
כלי מרכוז לדיסק מצמד
מצב פריט: רגיל
מגבלת יצרן: BMW; ציוד מצמד: SAC; קוטר טבור [מ"מ]: 28; קוטר 1/ קוטר 2 [מ"מ]: 15/28
כלי מרכוז לדיסק מצמד
מצב פריט: רגיל
מגבלת יצרן: BMW; ציוד מצמד: SAC; קוטר טבור [מ"מ]: 23; קוטר 1/ קוטר 2 [מ"מ]: 15/23
No image available
מצב פריט: רגיל
מגבלת יצרן: Mercedes-Benz; ציוד מצמד: SAC; מספר חורים: 4
ערכת כלי התקנה, מצמד/גלגל תנופה
Superseded by: 400 0237 10
מצב פריט: כבר לא מסופק יותר על-ידי היצרן
ציוד מצמד: SAC
1 - 10 (33)