Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Axle Year of Construction Kindof конструкция на спирачките мост (окачване) Permissible axle load to закрепване на колелата
HO-07-1080
ос на влекач
куха ос-кръгла тръба
10000
HO-07-1180
ос на влекач
куха ос-кръгла тръба
11000
HO-07-1380
ос на влекач
куха ос-кръгла тръба
13000
HO-09-1380
ос на влекач
куха ос-кръгла тръба
13000
HO-09-13120
ос на влекач
куха ос-кръгла тръба
13000