Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset
Axle Year of Construction Kindof конструкция на спирачките мост (окачване) Permissible axle load to закрепване на колелата
O-A1800 C1-12
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
12000
с 10 дупки
O-A1800 C3-11
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
11000
с 10 дупки
O-A1800 C5-12
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
12000
8 дупки
O-A1880 C1-12
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
12000
с 10 дупки
O-A1880 C3-11
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
11000
с 10 дупки
O-A1880 C5-12
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
12000
8 дупки
O-A2020 C1-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2020 C1-11
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
11000
с 10 дупки
O-A2020 C2-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
09000
с 10 дупки
O-A2020 C2-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
10000
с 10 дупки
O-A2020 C5-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
09000
с 10 дупки
O-A2020 C5-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
10000
8 дупки
O-A2020 D1-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2020 K1-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2020 K5-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
8 дупки
O-A2020 L1-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2020 L2-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2040 C1-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
10000
с 10 дупки
O-A2040 C1-11
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
11000
с 10 дупки
O-A2040 C2-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
10000
с 10 дупки
O-A2040 C3-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
09000
с 10 дупки
O-A2040 C5-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
09000
с 10 дупки
O-A2040 C5-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
10000
с 10 дупки
O-A2040 D1-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2040 K1-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2040 K5-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
8 дупки
O-A2040 L1-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2040 L2-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2095 C1-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
O-A2095 C2-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
09000
с 10 дупки
O-A2095 C5-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
09000
с 10 дупки
O-A2095 C5-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
10000
с 10 дупки
O-A2095 D1-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2095 K1-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2095 K5-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
O-A2095 L1-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2095 L2-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2130 C1-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2130 C1-10
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
10000
с 10 дупки
O-A2130 D1-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2130 K1-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2130 K5-09
04/92 -
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
8 дупки
O-A2130 L1-09
04/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
O-A2130 L2-09
04/92 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки