Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Axle Year of Construction Kindof конструкция на спирачките мост (окачване) Permissible axle load to закрепване на колелата
SKRB 9019 K
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9019 KI (SN6) Integral
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9019 W
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9019 WI Integral
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 H
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 H (MK IV)
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 H (Modul X)
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 K
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 K 01 (SN7)
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 KI (SN7) Integral
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 KI 01 (SN7) Integral
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 W
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRB 9022 WI Integral
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки