Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Axle Year of Construction Kindof конструкция на спирачките мост (окачване) Permissible axle load to закрепване на колелата
SKRS 6537-8
02/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
06500
8 дупки
SKRS 6537-10
02/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
06500
с 10 дупки
SKRS 9019 K
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9019 W
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9022 H (MK IV)
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9022 K
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9022 W
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9030
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9037-8
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
8 дупки
SKRS 9037-10
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9042
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9042 Intraax
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9042/ SK500
02/98 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9042/ SK500 plus
09/00 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9042/20
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 9042/SK1000
ос на ремарке
барабанни спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 11019 K
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
11000
с 10 дупки
SKRS 11019 W
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 11222 K
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
11000
с 10 дупки
SKRS 11222 W
ос на ремарке
дискови спирачки
куха ос-кръгла тръба
09000
с 10 дупки
SKRS 11242
08/95 -
ос на ремарке
барабанни спирачки
11000
с 10 дупки