Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
inside Ø [mm] вътрешен диаметър [mm]
-
outside Ø [mm] външен диаметър [mm]
-
ширина [mm]
-