Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] вид на горивото Displacement [cc] код на двигателя брой цилиндри
1.4
10/12 - 12/14
76/56
бензин
1360
TU3AF
4
1.6
10/12 - 12/14
105/78
бензин
1587
N6A (TU5JP4)
4